Praktisk info

Konsultation:

Før du kommer til konsultationen, er det en god idé at forberede besøget ved at gøre dig nogle tanker om, hvad du selv tror der er galt, og hvad du forventer af konsultationen. Hvis du bruger medicin, er det en god idé at medbringe medicinen eller en medicinliste. Hvis du af en eller anden grund ikke har taget medicinen, som lægen har ordineret, er det vigtigt at orientere om dette.

Et godt gensidigt kendskab mellem lægen/sygeplejersken og patienten bidrager til udvikling af tillid, åbenhed og god kommunikation og er en betingelse for gode behandlingsforløb.

En stor del af den praktiserende læges arbejde består i sammen med patienten at afklare, om der er sygdom eller ej. Udredningsarbejdet er ofte en proces, som nødvendigvis må strække sig over længere tid.

Sygebesøg:

Ønskes sygebesøg, skal det aftales i lægernes telefontid, medmindre det drejer sig om akut sygdom.Sygebesøg køres normalt om eftermiddagen mellem kl. 14 og 16.

Lægernes telefontid:

Læge: Telefontid:
Thomas Kirk Kjærsgaard 08.00 – 09.00
 Uddannelseslægen  09.00 – 09.30

Telefonkonsultation:

I lægens telefontid
– gives svar på blodprøver, røntgenundersøgelse og andre prøver
– vurderes behov for sygebesøg
– besvares spørgsmål vedr. sygdomstilfælde, idet visse ting kan klares telefonisk.Ønske om henvisning til sygehus, speciallæge og fysioterapeut kræver almindeligvis en egentlig konsultation.Ofte ringer mange patienter, og der kan være kø på linjerne. Derfor må vi begrænse samtalen til nogle få minutter. Er der lang kø, beder vi nogle gange om dit telefonnummer, så lægen kan ringe tilbage til dig.

Tidsbestilling:

Du kan bestille tid hos den læge (eller sygeplejerske), du ønsker. Vi skelner mellem problemer, som er akutte (uopsættelige), og problemer, som ikke er akutte.

Ved akutte problemer kan du altid få en tid samme dag, men måske ikke hos den læge, du sædvanligvis benytter, da der kan være forskellige ventetider hos lægerne.

Ved ikke akutte problemer er der ofte en eller flere dages ventetid. I visse tilfælde, så som større attester, børneundersøgelser og operationer, samt under lægens fravær og ferie, kan der dog være lidt længere ventetid.

Du vil blive spurgt om henvendelsesårsag, så lægen kan være forberedt på, hvad det drejer sig om og der kan afsættes en passende tid. Normalt afsættes der 10 minutter til en konsultation. Ved visse attester eller undersøgelser samt samtalebehandling afsættes der længere tid.

Visse dage bliver vi forsinkede på grund af uforudset meget arbejde med akut syge patienter. Vi beder da om din forståelse – det kunne jo være dig, der har behov en anden gang.

Receptfornyelse:

Kun medicin, der er aftalt med lægen, kan fornys af sekretæren via telefon eller ved henvendelse ved skranken. Det foregår bedst mellem 10.30 og 12.30. Det er i dette tidsrum lettest at komme igennem på telefonen, og du blokerer ikke for lægernes telefontid ved at optage en linje.

Al ny medicin aftales med lægen, enten i dennes telefontid eller ved en konsultation.

Normalt kommer medicinen til udsalgsstederne samme dag, men der kan være forsinkelser, så mangler du medicinen i dag, er det vigtigt, at du fortæller det til sekretæren. Medicin bestilt efter kl. 12.30 kan dog ikke garanteres leveret samme dag.

Ved afhentning på apotek kan medicinen altid afhentes samme dag.