Personale

Fysioterapeut:

Birte Christensen

Birte Christensen er ansat her i klinikken som vurderende fysioterapeut. Birte vil som regel være den patient, der ser dig først, hvis henvisningsårsagen er smerter i led, sener, muskler eller knogler. Birte kan vurdere både akutte og længerevarende smertetilstande samt skader (dog ikke sårskader). Hun skriver nødvendige henvisninger til røntgen, MR-scan, speciallæger og sygehuse i samarbejde med læge, og ligeledes ordinerer hun medicin til behandling af smerter i samarbejde med læge. Du kan dog ikke benytte en henvisning til fysioterapi her i klinikken. Det skal foregå i en autoriseret klinik for fysioterapi. Birte tager ikke selv blodprøver, men ved behov får hun hjælp fra lægerne eller det øvrige personale.

Sygeplejersker:

Lise Lotte Steffensen
Lise Lotte Steffensen er ansat som sygeplejerske i klinikken pr. 01.08.2012. Lotte beskæftiger sig næsten udelukkende med selvstændige konsultationer, f.eks. inden for KOL, sukkersyge, højt blodtryk, kostvejledning og andre forløbssygdomme i samarbejde med lægerne. Lotte er sammen med Lene ansvarlig for blodfortyndende behandling med stoffet Marevan.

Lene Birket Vangsted
Lene Birket Vangsted er ansat som sygeplejerske i klinikken pr. 01.10.2017. Lene beskæftiger sig næsten udelukkende med selvstændige konsultationer, f.eks. inden for sukkersyge, KOL, højt blodtryk, kostvejledning og andre forløbssygdomme i samarbejde med lægerne. Lene er sammen med Lotte ansvarlig for blodfortyndende behandling med stoffet Marevan.

Sygeplejersken vil ofte være den, der ser akutte patienter først. Dermed håber vi, at vi kan bevare uændret serviceniveau, selv om vi mangler en fast læge.

Sekretærer:

Pia D. Hejslet
Pia har været ansat i klinikken siden 1998. Hun er overvejende beskæftiget med sekretærarbejde, f.eks. telefonpasning, modtagelse af patienter og renskrivning for lægerne. Endvidere varetager hun laboratoriearbejde, når der er behov for det.

 

Anni Lie
Anni har været ansat i klinikken siden 1987. Hun er overvejende beskæftiget med sekretærarbejde, f.eks. telefonpasning, modtagelse af patienter og renskrivning for lægerne. Endvidere varetager hun laboratoriearbejde, når der er behov for det.

 

Hedda Alstrup Christiansen
Hedda er ansat pr. 01.11.14. Hun er overvejende beskæftiget med laboratoriearbejde (EKG, lungefunktioner, behandling af urin- og blodprøver mv.),  sygeplejeopgaver og blodprøvetagning. Når der er ferie, kan du også møde hende i sekretariatet.

 

Liselotte Pedersen
Liselotte været hos os siden november 2017. Hun er overvejende beskæftiget med sekretærarbejde, f.eks. telefonpasning, modtagelse af patienter og renskrivning for lægerne. Endvidere varetager hun laboratoriearbejde, når der er behov for det

Alle sekretærer kan udføre visse undersøgelser, herunder EKG, lungefunktion samt måling af højde og vægt og assisterer desuden på stuerne efter behov.