Nye bestemmelser i overenskomsten

NYE BESTEMMELSER I OVERENSKOMSTEN:

I den nye sundhedslov og i den nye overenskomst er nøgleordet kontrol. Politikerne har ønsket øget mulighed for kontrol med almen praksis i al almindelighed og har derfor indført en lang række nye kontrolforanstaltninger og skærpet andre. Nogle af disse får indflydelse på patientkontakterne også. Desuden er lægevalget givet helt frit, dog med visse undtagelser.

Indberetning: Fra 1. september er lægerne forpligtet til at indberette en lang række oplysninger om de enkelte patienters diagnoser inden for visse lidelser, f.eks. diabetes, KOL, hjertesygdom og ikke-psykotiske psykiske lidelser. Indberetning sker på CPR-nummerniveau, så det er muligt (men ikke lovligt) at identificere den enkelte patient uden for praksis, f.eks. i regionen. Formålet er, at man nemmere skal kunne følge kvaliteten af behandlingen, både nationalt, regionalt og pr. praksis. Virkeligheden kan være, at dine data kan læses af uvedkommende på nettet, men vi er under trussel om bødestraf pålagt at indberette, selv om det ikke er endeligt afklaret om vi herved overtræder tavshedspligten.

Sundhedskort: Regionen har hidtil krævet, at mindst 80% af alle personlige henvendelser i klinikken registreres med sygesikringskort. Dette krav er sat op til 100%. I de tilfælde, hvor du har glemt dit kort, foreviser et defekt kort eller henvender dig på en andens vegne, skal vi registrere det. På regionen kan man så på cpr-nummerniveau se, hvem der ikke husker kortet – så HUSK SUNDHEDSKORTET VED ENHVER HENVENDELSE. Hvis dit kort er defekt, kan det ombyttes på borgerservice i din hjemkommune, evt. mod gebyr, efter gældende regler.

Lægevalgsregler: Reglen om, at man ikke kan vælge en læge længere væk end 15 km fra sin bopæl er afskaffet, således at lægevalget nu er givet helt fri. Uanset afstand er lægen forpligtet til at arrangere sygebesøgsmulighed. Ved afstande over 15 km kan lægen dog efter nærmere aftale uddelegere opgaven til en stedlig læge. Hvis du flytter langt væk fra klinikken er du derfor velkommen til at blive som patient, men skal regne med, at evt. sygebesøg varetages af en anden læge. Tilsvarende skal du regne med, at det er en stedlig læge, der tilser dig ved midlertidigt ophold på f.eks. aflastningsplads i Hirtshals.

Kun 1 regning pr. patient pr. dag: Den nye overenskomst tillader ikke, at man får 2 ydelser i lægehuset den samme dag uanset ydelsernes art. Du kan derfor ikke få set på din skulder ved fysioterapeuten samme dag som du skal have kontrolleret blodprøver ved sygeplejersken. Hvis du har været til konsultation ved lægen samme dag og går hjem og skriver en mail til sygeplejerske eller læge, besvarer vi ikke mailen samme dag. Ligedan kan vi opleve, at kommunen sender flere spørgsmål om samme patient samme dag. I så fald besvarer vi én korrespondance pr. dag på patienten – i prioriteret rækkefølge.