Håndkøbs smertestillende og medicintilskud

RECEPTPLIGT PÅ STORE PAKKER SMERTESTILLENDE MEDICIN:

Med virkning fra 1.10.2013 er det besluttet, at pakninger med mere end 20 stk. svage smertestillende midler skal gøres receptpligtige. Det drejer sig om paracetamol (Panodil, Pinex o.l.), Acetylsalicylsyre (f.eks. Kodimagnyl) og gigtmidler, f.eks. Ipren, Ibumetin, Ibuprofen.

Begrundelsen er, at risikoen for alvorlige eller evt. fuldbyrdede selvmordsforsøg med Paracetamol ser ud til at kunne mindskes, hvis præparaterne bliver receptpligtige. For gigtmidlerne og Acetylsalicylsyre desuden, at bivirkningerne ved længere tids brug kan blive temmelig alvorlige. Derfor ønsker Lægemiddelstyrelsen bedre kontrol med brugen af disse præparater.

NYT OM TILSKUD TIL VISSE TYPER MEDICIN: Sundhedsstyrelsen gennemarbejder for tiden systematisk tilskudsreglerne for medicin. Det kan betyde, at den medicin, du får enten mister tilskud eller kun har tilskud i bestemte situationer. Forstår du ikke din apotekerregning, spørg da i første omgang på apoteket. Hvis du handler ved Superland i Tårs, er det Østervrå eller Sæby apotek, du skal kontakte.

Hvis det viser sig, at årsagen er ændret eller mistet tilskud, vil apoteket henvise til os. Vi hjælper så med at tage stilling til om du kan få tilskud alligevel eller om du evt. skal skifte behandling.